Skip to content

Zie onder aan deze pagina het interview met zuster Nadiya!

Het rectoraat van Antonius van Padua is een kerkjuridische instelling met rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht. Het rectoraat heeft ook de ANBI-status. Anders dan een parochie heeft het rectoraat geen territorium. In en vanuit de kerk waar het gevestigd is, worden pastorale activiteiten ontwikkeld, buiten de strikte parochiële taken zoals dopen, huwelijken en uitvaarten. Mensen kunnen er terecht voor de eucharistie en het sacrament van verzoening (biecht) en voor stil gebed.

Het rectoraat wordt geleid door een bestuur dat door de bisschop van Rotterdam benoemd is:

  • Rector en voorzitter is Dr. Ad van der Helm
  • Secretaris is Astrid van der Valk
  • Penningmeester is Jos van der Lubbe
  • Leden zijn Louis Antonini en John Bakker
  • Bij de bestuursvergadering is zr Maria Nadiya aanwezig

Het bestuur heeft verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gebouw en draagt verantwoordelijkheid voor de liturgische en pastorale activiteiten. Daartoe worden gelden verzameld en wordt een beroep gedaan aan bezoekers en vrienden om door giften het onderhoud van het gebouw op peil te houden.

Het rectoraat biedt gastvrijheid aan de zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara. Zij organiseren hun activiteiten en hun gebedsleven naar eigen spiritualiteit en dragen daar zelf verantwoordelijkheid voor. Op deze website is in de sectie Wie wij zijn meer te vinden over de paters, de zusters, de Derde Orde, het habijt.

Het bestuur en de zusters overleggen een aantal keer per jaar.

Partner links

Back To Top