Skip to content
  • Wij willen leken vormen in menselijke en christelijke volwassenheid, zodat zij de volle gestalte van Christus bereiken (zie Ef. 4,13).
  • Wij moeten ons hele leven lang zoeken naar de volle waarheid: “Als men niet met alle krachten van de ziel naar de waarheid verlangt, kan men haar op geen enkele manier vinden.” Augustinus, De dono perseverantia, 20, 53
  • Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. (Fil 4,8).

Back To Top