Skip to content

Uitnodiging bezinning 12 december 2023

In het hart van Den Haag is een stilteplek: het klooster van de zusters in de Sint Antonius van Paduakerk. Je bent er misschien eens langs gelopen of er zelfs even binnen gegaan. Het is een modern kerkgebouw aan de hoek Fluwelen Burgwal/Korte Koediefstraat. Stilte is een groot goed omdat het ruimte geeft voor nieuwe gedachten en overwegingen. In de hectiek van je werk is daar niet altijd ruimte voor. Gun je zelf ruimte voor de rijkdom van de stilte.

Ik nodig je uit om deel te nemen aan onze eerste pilot van een bezinningsdag Rust voor je Hart op woensdag 12 december 2023. Het programma is van 09.00-14.00 uur. We zullen in een kleine groep (maximaal tien deelnemers) met elkaar uitwisselen over spirituele vragen die bij ons leven. We denken na over de vraag hoe je de Bijbel kunt lezen om met deze vragen om te gaan en wat de persoon van Jezus te vertellen heeft over deze vragen. Het doel is om deze spirituele vragen aan de oppervlakte te laten komen en daarvoor inspiratie te vinden. Het gaat niet op de eerste plaats om antwoorden.

Het is bedoeld als proef om te kijken of deze opzet goed is. Jullie ervaringen zullen ons helpen om dit aanbod te verbeteren en vaker te doen.

Zr Maria Nadiya en ik zullen de dag leiden en zijn de gehele dag beschikbaar voor gesprek.

Je kunt zich aanmelden bij mij via a.vanderhelm@hnpz.nl en bij zr Maria Nadiya m.nadia@servidoras.org ; graag vóór 5 december.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens zr Maria Nadiya en haar medezusters,

Ad van der Helm, rector

Het programma op 12 december ziet er als volgt uit:

09.00 Eenvoudig meditatief gebed
09.15 Spirituele kennismaking met elkaar
We delen met elkaar de verwachtingen van de dag
10.00 Interactieve inleiding over Bijbel: hoe kan ik de Bijbel wel en niet gebruiken
Wat heeft Jezus mij te zeggen over spirituele vragen
11.00 Stilte met een persoonlijke opdracht, vraag
12.00 Uitwisselen met elkaar
12.30 Stilte om te verwerken wat je hebt gehoord
13.00 Afsluiten met lunch en onderling gesprek
14.00 Afronding (met eventueel informele uitloop op Plein)

450 jaar geleden in Brielle: de Martelaren van Gorcum

Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan. En we hopen dat u meedoet, omdat het belangrijk is en blijft om hen te gedenken. Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op hun voorspraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit zijn. Doet u mee met het jubileumjaar van het Bedevaartsoord Brielle?

Ga (online) op bedevaart naar Brielle

De Nationale Bedevaart begint op 9 juli om 11:00 uur met een plechtige eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie. Breng alvast een bezoek aan Brielle en ga online op bedevaart. Voor deze pelgrimage hoeft u de deur niet uit. Van harte welkom!

Geuzen- en Martelarenroute

Loop dan ook de Geuzen- en Martelarenroute (“Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid, de Geuzen- en Martelarenroute”). Dit is een 2 kilometer lange wandelroute die loopt door de historische vestingsta

d Brielle en eindigt bij de Bedevaartskerk. Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen Brielle in en veroverden de stad op de Spanjaarden. Het was de eerste stad die viel en er wordt gesproken over de bevrijding van Brielle. Maar de gebeurtenissen leidden ook tot de gevangenneming van de latere martelaren. De “Geuzen- en Martelarenroute” laat de wandelaars stilstaan bij deze complexe geschiedenis met vragen rond de thema’s vrijheid en verdraagzaamheid.

https://www.opvoorneputten.nl/routes/1189326347/geuzen-en-martelarenroute

Video ‘Martelaren van Gorcum bid voor ons’

“In die turfschuur zijn die negentien mannen om het leven gebracht door verhanging”, vertelt Nel Adam over de plek in Brielle waar de Martelaren van Gorcum stierven in 1572. “Ze hadden al heel veel pijn geleden, geestelijk en lichamelijk, voordat ze op deze plek terecht kwamen.” Nel Adam is gids op het heiligdom in Brielle. Ze laat er bijzondere plekken zien en spreekt over de band die ze heeft met de Martelaren van Gorcum. Ook Tomas van Driel komt graag in Brielle. “Voor mij is deze bedevaartplek echt een plek van kracht, om weer op krachten te komen. Om met die kracht weer die andere bedevaart te maken: van hier naar de mensen toe.” Nel Adam: “Het is een gruwelijke plek. En toch, alle mensen die hier binnenkomen zijn hier stil. Ze hebben hier vrede in hun hart en vinden het heerlijk om hier rond te lopen. Het is ook een heerlijke, rustige plek.” Scan de QR-code of klik op de video.

Stripverhaal over de Martelaren van Gorcum

“De Tijdelijke Dood” is het stripverhaal over de gebeurtenissen in 1572 die leidden tot de dood van de Martelaren van Gorcum. Het stripverhaal is getekend door Geert de Sutter en verscheen voor het eerst in 2007 op initiatief van de Brielse Bisschoppelijke Commissie. Vanwege het 450 jaar herdenking van de Martelaren van Gorcum is het stripverhaal nu gedigitaliseerd en voor het eerst online voor een breed publiek beschikbaar. Download het Stripverhaal over de Martelaren van Gorcum

Vier nieuwe professies bij Blauwe Zusters

25 oktober 2021 – artikel in Katholiek Nederland

De Blauwe Zusters met de celebranten van de professieviering.
Foto: Arsacal.nl

Feest bij de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, beter bekend als de Blauwe Zusters: vier zusters deden gisteren in Heiloo hun geloften.

Zuster Maria Stella Coeli deed haar tijdelijke gelofte, Maria Laetitita, Maria Virgo Lucis en Maria Mystieke Roos – zoals de kloosternamen van deze jonge zusters luiden – deden hun eeuwige gelofte.

Feesttent

In de eucharistieviering in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo ging mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, voor. De Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts, rector Jeroen de Wit, pater Tristan Perez en pater Diego Pildain (beiden van de mannelijke tak van de orde waartoe de zusters behoren) concelebreerden.

Foto’s: Arsacal.nl

Na afloop was er een feest in een tent achter het Julianaklooster.

‘Geluk zit in wat we kunnen missen’

“Het geluk zit niet in wat we nodig hebben”, zo hield bisschop Jan Hendriks de nieuwe zusters voor in zijn homilie, “maar in wat we kunnen missen, in wat we geven”. De geloften van  armoede, gehoorzaamheid en maagdelijkheid die de zusters aflegden, houden volgens de bisschop rechtstreeks verband met dat wat mensen geneigd zijn te zoeken in het leven: “Rijkdom, macht en relaties.”

Volgens Hendriks geven de zusters een belangrijk voorbeeld af in onze tijd. “In veel relaties in de wereld zit een voorbehoud”, aldus de bisschop. “Veel mensen hebben moeite om zich helemaal en voor altijd te geven.” Zeker de eeuwige gelofte stelt daar een onvoorwaardelijke zelfgave tegenover. Hendriks: “Het is een eis van de liefde, de liefde die zich helemaal geeft!”

 

Back To Top