Skip to content

In de 18e eeuw was een Franse ambassade gevestigd aan de Pinsessegracht. Zoals gebruikelijk was er in de ambassade een katholieke kapel die in 1712 was opgericht. In de 18e eeuw werd toegestaan dat ook Nederlandse katholieken van deze kapel gebruik maakten. Aanvankelijk werd de kapel bediend door de paters jezuïeten, maar sinds 1768 kwamen de Franciscanen. Vanaf het begin van de 19e eeuw was deze kapel vrij toegankelijk voor katholieke burgers.

In 1946 werd een nieuwe kerk geconsacreerd, een waterstaatskerk gewijd aan de H.Antonius van Padua. Aan die patroon werd de H.Lodewijk toegevoegd vanwege de historische relatie met Frankrijk.

Tijdens het vergissingsbombardement van 3 maart 1945 werd een huis naast de kerk getroffen. De brand die het gevolg was legde een groot deel van de kerk in de as. Kunstwerken, het kerkzilver en het Mariabeeld bleven bewaard.

Na de oorlog werd een noodkerk gebouwd en in 1984 werd de huidige kerk door de toenmalige bisschop van Rotterdam, Mgr Bär, geconsacreerd. In 1955 was de parochie omgezet in een rectoraat, terwijl in de wijk Morgenstond een parochie werd opgericht met de titel H.Antonius en Lodewijk. Onze kerk behield als patroon H.Antonius van Padua. De kerk werd bediend door Franciscanen.

In 2005 werd besloten de kerk te gebruiken voor een katholiek spiritueel centrum De Boskant, dat onderdak bood aan tal van activiteiten zoals lezingen, cursussen, gebed en meditatie. Het was een initiatief van het dekenaat en werd geleid door Theo Wierema. In 2015 kwam een einde aan de activiteiten van De Boskant op deze locatie en werd door het bisdom besloten om gastvrijheid te bieden aan de zusters die tot dan in de pastorie van de H. Pastoor van Ars woonden (Kijkduin).

Sindsdien worden de activiteiten door de zusters georganiseerd. Het rectoraat organiseert jaarlijks ontmoetingen, zoals bij het patroonsfeest 13 juni en in het najaar rond de zondag voor de armen. Het patroonsbeeld, dat sinds 1840 vereerd wordt in deze wijk van Den Haag, is nog steeds dagelijks toegankelijk voor gebed en kaarsen.

Back To Top