Skip to content
ANBI status

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het rectoraat Antonius van Padua.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting met betrekking tot informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de Antonius van Padua vindt u deze informatie hier https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT149

Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan het rectoraat Antonius van Padua en uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben? Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst aan met het Recoraat. In deze overeenkomst legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Jos van der Lubbe, penningmeester

Back To Top